Projekti

VAV skupnost

Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost)

Glavni razlog za projekt Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost) je iskati v slabem družbenem položaju precejšnjega dela kmečke populacije, ki je med najnižjimi v Sloveniji, še zlasti to velja za tiste z manjšimi družinskimi kmetijami.


S projektom želimo prispevati k izboljšanju možnosti za življenje na podeželju, manjšim kmečkim gospodarstvom pa z novimi nekmetijskimi dejavnostmi omogočiti nove dohodkovne vire, ki bodo kmetijam omogočali dosegati »normalne« pogoje za življenje in s tem prispevati k poseljenosti podeželja in socialni vzdržnosti na podeželju tudi za marginalne skupine.


Glavni cilj projekta je s pomočjo izobraževanja, povezovanja in izkoriščanja sinergije med partnerji, pripraviti programe, ki jih bosta partnerski kmetiji v sodelovanju z drugimi partnerji poskusno izvedli. S tem se bo vključenima kmetijama pomagalo nadgraditi njihove dosedanje dejavnosti z novimi nekmetijskimi dejavnostmi.

 

Partnerji: Zavod GOST na PLanoti so.p. - vodilni partner, VDC Postojna, kmetija Alenka Gololičič, kmetija Dejan Strgar

Vrednost Projekta: 45.00000,00 EUR

logos1 VAVm

Sofinancirano s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP); podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Trajanje projekta: 24 mesecev; 16. julij 2018 - 16. maj 2020